Информация за кожите и поддръжка

Обикновено по цял свят думата кожа означава само едно – естествена (натурална) кожа, а изделия като изкуствена кожа, полу-естествена кожа, еко кожа и подобни, си имат конкретни наименования.

Качествени категории.

Пълно лице – анилинова. Кожа без каквато и да било механична корекция, без покривни довършителни работи, при която максимално са запазени оригиналните характеристики на кожата на животното. Довършителният процес е ограничен само до постигане на желания цвят с натурални масла и пигменти, без запечатване на повърхността. За този артикул се подбират само най-качествените кожи. 

Пълно лице – полуанилинова. Това е натурална кожа, много близка по стойност, но с лек, почти незабележим слой финализиращи полимери, които маскират минимални дефекти по лицевата повърхност. 

Коригирано лице. Естествени кожи с леки, но видими дефекти, които биват отстранени с лек механичен шлайф и в последствие биват финиширани със запечатващи полимери и пигменти. 

Шлайфано лице. Кожи с видими дефекти, които се подлагат на механичен шлайф до отстраняването им, след което цялата площ се шагренира на преса, като целта е поне визуално да се възпроизведе до голяма степен естественият вид на кожата. Накрая се финишира с натурални смоли и пигменти.

Набук. Артикул, при който естествената кожа е фино шлайфана, за да се постигне ефектът на кадифена повърхност.

Шпалт. На определен етап от предварителната обработка, кожата се цепи на два (или три) слоя – лицев и шпалт (и подшпалт). И едното и другото е кожа, но със съществени различия по отношение на техническите си характеристики и съответно като себестойност. При шпалта се извършват почти същите операции, както при кожата с шлайфано лице, а и визуално почти не се различават, но механичните му показатели са значително по-ниски. Тези показатели могат да бъдат подобрени до известна степен с термично полагане на допълнителен слой от полиуретан. Така полученият продукт е известен като ByCast или Сплит. Той е с много добро съотношение качество – цена, и е лесен за почистване. Използването на определението „естествена кожа“ при ByCast-а обаче се счита за изопачаване, а в някои страни, като Обединеното Кралство и Нова Зеландия, не е разрешено.

Почистване. 

Предлаганата от Кожите ЕООД естествена кожа е натурален продукт, съобразен с всички европейски и световни изисквания за обработка на кожи за тапицерия, и е направена така, че при нормална употреба в средата, за която е предназначена, да не се нуждае от никакви допълнителни специални грижи. С други думи, ако не се залива с алкохол, бои, масла, или киселини, ако не я държите системно прекалено близо до нагревателни уреди, ако не експериментирате с препарати, може да се ползва безпроблемно десетки години и се изплаща многократно. На пазара се предлагат множество специализирани продукти, предназначени за почистване и освежаване на естествена кожа. В упътването за употреба на повечето от тях обаче, обикновено с дребен шрифт, те съветват да се правят неколкократни проби на незабележими участъци, преди да се пристъпи към цялостната им употреба… Така че използвайте препарати, само ако наистина се налага, и то само такива, които изрично са препоръчани от самия завод – производител на кожата.  Ако ли не – почиствайте с памучен тампон навлажнен с разтвор на неутрален сапун (с ниско pH). Всичко друго би могло да навреди и дори да доведе до непоправими щети на кожата.