Small Weaved

Щампа Малки вълни

Подходяща за артикули:
Silk, Luxor, Premium, Pista и Melis.

Цени:
Щампа Малки вълни + Silk –           150,00 лв./кв.м.
Щампа Малки вълни + Luxor –       108,00 лв./кв.м.
Щампа Малки вълни + Premium – 159,00 лв./кв.м.
Щампа Малки вълни + Pista –         123,00 лв./кв.м.
Щампа Малки вълни + Melis –        138,00 лв./кв.м.