Weaved

Щампа Вълни

Подходяща за артикули:
Silk, Luxor, Premium, Pista и Melis.

Цени:
Щампа Вълни + Silk –           150,00 лв./кв.м.
Щампа Вълни + Luxor –       108,00 лв./кв.м.
Щампа Вълни + Premium – 159,00 лв./кв.м.
Щампа Вълни + Pista –         123,00 лв./кв.м.
Щампа Вълни + Melis –        138,00 лв./кв.м.